Kainuu Group

Digilehti-Di­gi­leh­det

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Kainuu Group

Suomi Digilehti

Kainuu Group

Digilehti Suomi

Kainuu Group

Suomi App

Kainuu Group

App Suomi

Suomi Uutiskirje

Suomi Uu­tis­kir­je

Uutiskirje Suomi

Uu­tis­kir­je Suomi

Kainuu Group

Finland Magazine

Kainuu Group

Mo­bii­li­kam­pan­ja

KainuuGroup

Len­to­ku­vaus

Kainuu Group

#Finland Facebook
Group
· 14,5 t. jäsentä

Kainuu Group

Kainuu Group

Tulossa Syksy 2021 App Matkailu

Kainuu Group

Tulossa Syksy 2021
Matkailu App

Kainuu Group

Lappi App

Ota yhteyttä

Si­säl­tö­mark­ki­noin­tia ja ha­ku­ko­neop­ti­moi­tua si­säl­lön­tuo­tan­toa.


Kainuu Group on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.


Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.


Kainuu Group

Media- ja uu­tis­yh­tiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kai­nuugroup.fi

* Täytä vaaditut kentät.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.