KainuuTv
15.7.2021

Kainuu

ARCTIC GIANT BIRD HOUSE Hotel

Kainuun katolla, lähempänä taivasta.

Upeat maisemat, täy­del­li­nen rauha ja hil­jai­suus.

Tätä on ARCTIC GIANT BIRD HOUSE Hotel

Herätessä aamuun korkealla vaaran huipulla päi­väs­tä­si ei voi tulla kuin aivan suu­ren­moi­nen!


ARCTIC GIANT BIRD HOUSE Hotel

Vaativaa luksusta

Panoramic Housen suurista mai­se­maik­ku­nois­ta avautuu loputon ja koruton Kai­nuu­lai­nen erä­maa­mai­se­ma kolmeen eri il­man­suun­taan. Mökki sijaitsee Jät­ti­läi­sen­maan kork­keim­mal­la kohdalla tarjoten asuk­kaal­leen vä­lit­tö­män rauhan ja hil­jai­suu­den, Kuin osana luontoa. Mökkiä kiertää suuri terassi, josta on mah­dol­lis­ta seurata niin auringon laskut kuin -nousutkin sekä lo­put­to­man täh­ti­tai­vaan ja re­von­tu­let. Mikä sen ren­tout­ta­vam­paa kuin seurata näitä luon­no­nil­miöi­tä ul­ko­po­real­taan hellästä lämmöstä.

Panoramic House on si­sus­tet­tu hyvällä maulla mu­ka­vuut­ta unoh­ta­mat­ta. Tunnelmaa vaa­ti­vil­le la­si­luu­kul­li­nen takka kruunaa koko­nai­suu­den. Mökin luk­sus­tun­nel­ma sopii erin­omai­ses­ti hää­pa­reil­le ja pa­ris­kun­nil­le sekä perheille.

Ter­ve­tu­loa Kainuun katolle, lä­hem­mäk­si tähtiä!


ARCTIC GIANT BIRDHOUSE HOTEL

Ki­ves­vaa­ran­tie 40 , Ki­ves­jär­vi, 88300 Paltamo

https://arc­tic­giant.fi/

KainuuTv
KainuuTv
KainuuTv
Kainuu Group

KainuuTv-Kainuu Group

KainuuTv

Kainuu Group Media- ja uutisyhtiö

-Julkaisee ja ylläpitää seitsemän digilehteä. Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Kainuu Group

Media- ja uu­tis­yh­tiö

toimisto@kai­nuugroup.fi